Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde radyoterapi cihazı bozuk, kanser hastaları geri çevriliyor

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde radyoterapi cihazı bozulduğu için hastaların tedavilerini aksıyor. Diyarbakır Tabip Odası, radyasyon tedavisinin ihale usulüyle bir firma tarafından karşılandığını ve cihazı yaptırmayan firma nedeniyle kanser hastalarının ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi aynı zamanda Diyarbakır’da onkolog olarak görev yapan Dr. Halis Yerlikaya, sorunun bir aya yakındır sürdüğüne işaret ederek “Bu kabul edilemez. Bu gecikme kanser hastalarının yaşamına mal olur” uyarısını yaptı.

“GECİKME YAŞAMLARINA MAL OLUR”

TTB Merkez Konseyi Üyesi ve Onkolog Dr. Halis Yerlikaya, onkoloji hastalarının sağlık açısından yarı acil kategoride olduğuna vurgu yaparak “Tedavideki herhangi bir gecikme yaşamlarına mal oluyor” dedi. Tedavi süreci başladıktan sonra da yaşanan gecikmenin büyük sorunlara yol açacağını belirten Yerlikaya “Araç kullanırken hareket halindeyken nasıl şöför değiştirmek riskliyse kanser tedavisinde de öyle. Ayrıca bu gecikme nedeniyle tedaviyle iyileştirilebilecek olan hastalık ilerliyor” bilgisini verdi. Yaşanan cihaz sorununun maalesef çok sık tekrarlandığını “Bazı kanser hastalığı türleri sadece bu cihazla tedavi edilebiliyor. Bu da durumun vahametini gösteriyor” dedi. Kendisine ulaşan hastaların da cihaz bozuk olduğu için tedavilerinin aksadığından şikayet ettiğini aktaran Yerlikaya “Bir aya yakındır bu sorun sürüyor. Onkoloji hastaları zaten sıkıntılı bir süreç yaşıyor bir de buna bunun eklenmesi kabul edilemez” dedi. Sağlıkta özelleştirmenin yarattığı sorunları yaşadığımızı belirten Yerlikaya “Üniversite hastanelerine kaynak aktarılmıyor. İlaç sıkıntısı, tıbbi malzeme sorunu ortada duruyor. Sağlıkta özelleştirmenin ne kadar kötü olduğunu yaşayarak görüyoruz. Sağlık sistemi ne yazık ki çökmüş durumda” diye konuştu.  

SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRMENİN SONUCU

Diyarbakır Tabip Odasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hastanede radyasyon tedavisi (ışın tedavisinin) ihale usulüyle bir firma tarafından sağlandığı bilgisi verilerek, sağlıkta özelleştirme ve ticarileşmenin ölüm getirdiğine işaret edildi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde radyasyon tedavisi (ışın tedavisi) ihale usulü ile bir firma tarafından sağlandığı bilgisi verilerek “Radyoterapi cihazı bozulduğu için 60’tan fazla hasta mağdur durumda. Bu hastaların birçoğuna küratif tedavi dediğimiz kanser hastalığının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik radyoterpi tedavisi uygulanıyor. Cihaz bozulduğu ve ilgili firma cihazı tamir etmediği/edemediği için bu hastaları tamamen kür sağlayacak/tedavi edecek tedaviden mahrum kalmış durumda” ifadelerine yer verildi.  Cihaz tamir edilemediği için hastaların tedavileri yapılamadığı bilgisi verilerek “İlgili firmanın üniversite tarafından kendilerine ödenmesi gereken 9 milyon TL’nin ödenmediği gerekçesi ile radyoterapi cihazını tamir edemediğine dair duyumlar var. İlgili/yetkili kişiler hastaların daha fazla mağdur olmamaları, hastaların yaşamlarına mal olan bu sorunu gidermek üzere bir an önce harekete geçmelidir” çağrısı yapıldı.