Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Türkiye Ekonomi Modeli' açıklaması

Hazine ve Maliya Bakanlığı, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ ile ilgili yazılı açıklama yayımladı. Üretim odaklı ihracatı önceleyen söz konusu model uygulanırken para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçların etkin şekilde kullanılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu model ile üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacaktır. 2002 yılından bu yana ülkemizde alt yapı ve lojistik hizmetlerinde önemli ölçüde mesafe kat edilmesi, bunun da bölgeler arası ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı katma değerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artırılmasına katkı sağlayacaktır. Küresel olanak ve risklerin pazara yakın, maliyet avantajına sahip, dijital alt yapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir. Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede tüm kurumlar koordinasyon içinde şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde Türkiye Ekonomi Modelini destekleyecek selektif adımlar atacaktır.”