Yeni yılda fazla mesai yüzde 12,5 artacak!

2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanununun görüşmeleri gelecek hafta Meclis’te başlayacak. O bütçe kanununundaki ayrıntılar netleşmeye başladı. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak.

2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022’den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,70 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, fazla mesai için saat başına 6,45 lira ödemede bulunulacak.

Harcırah kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.